Archief voor kerkorgel

Jusepe Ximénez – Batalla de 6 Tono

Posted in Opnames with tags , , on 22/12/2009 by johan erne

(live-opname uit een concert in de Pauluskerk in Breukelen, 27 juni 2009)

Ximénez (1610-1672) was organist van de kathedraal van Zaragoza – ver weg van de invloed van het Madrileense hof. Zijn orgelmuziek bevat elementen uit de Spaanse folklore. Batalla is zowel de naam voor de beroemde Spaanse horizontale trompetregisters als voor het muzikale genre van ‘de Veldslag’. Ximénez componeerde er twee, die razend populair waren. De opbouw is stereotiep: na de inleiding volgen het oprukken van de legers, de veldslag, vluchtpogingen en woest ingezette achtervolgingen, boerendansen, triomf-fanfares waarbij het goede vanzelf het kwade overwint en de slotclimax tot besluit.
De horizontale trompetten deden rond 1600 hun intrede in de Spaanse orgelbouw en waren in de tijd van Ximénez dus nog zeer nieuw.

Advertenties

Antonio de Cabezón – Tiento IX. Quinto Tono

Posted in Opnames with tags , , on 22/12/2009 by johan erne

(live-opname uit een concert in de Pauluskerk in Breukelen, 27 juni 2009)

De blinde Cabezón (1510-1566) werkte in Madrid aan het hof als organist van Isabel van Portugal, de vrouw van Karel V. Na haar dood in 1539 trad hij in dienst van Philips III, bij wie hij groot aanzien genoot en met wie hij uitgebreid door Europa reisde. De Tiento van de 5e toon heeft het karakter van een batalla, het muzikale genre van ‘de Veldslag’. De toonsoort is verbonden met Jupiter en is groots en triomferend. Maar altijd binnen de strenge grenzen van een cultuur die gedomineerd werd door de Inquisitie. De tiento is eigenlijk polyfone muziek die teruggaat op het Latijnse motet. In de tiento wisselen vocale en zuiver instrumentale virtuoze passages elkaar af. De plotselinge wisselingen van stemming en sfeer zijn weer aan het madrigaal ontleend.

Marius Monnikendam – Toccata voor orgel

Posted in Opnames with tags , , on 20/12/2009 by johan erne

(live-opname uit een concert in de St Aloysiuskerk in Utrecht, 19 augustus 2007)

Henk Badings – Praeludium no2

Posted in Opnames with tags , , on 20/12/2009 by johan erne

(live-opname uit een concert in de St Aloysiuskerk in Utrecht, 19 augustus 2007)

Albert de Klerk – Ricercare (1950)

Posted in Opnames with tags , , on 20/12/2009 by johan erne

(live-opname uit een concert in de Oude Kerk in Amsterdam, 27 december 2009)

In zijn eigenzinnige 20e eeuwse taal schreef Albert de Klerk (1917–1998) deze Ricercare als ‘hommage’ aan Sweelinck’s 16e eeuwse contrapunt.